Jimmy Food
Bún gạo Jimmy 250 Gram
Bún gạo Jimmy 250 Gram
Giá liên hệ

Thành phần:

Bột gạo 89%, Bột bắp 11%.

Bún gạo lứt Jimmy 250 Gram
Bún gạo lứt Jimmy 250 Gram
Giá liên hệ

Thành phần:

Bột gạo lứt 89%, Bột bắp 11%.

Bún bò Huế Jimmy 250 Gram
Bún bò Huế Jimmy 250 Gram
Giá liên hệ

Thành phần:

Bột gạo 89%, Bột bắp 11%.

0961187875