Sản phẩm
 • Thành phần:
 • Rice powder (98%), Salt (2%)
 • Hướng dẫn:
 • Dành cho Sinh viên
Bún gạo khô Jimmy Food túi 250gr
 • Thành phần:
 • Rice powder (98%), Salt (2%)
 • Hướng dẫn:
 • Dành cho
Bún gạo khô Jimmy Food túi 400gr
 • Thành phần:
 • Rice powder (98%), Salt (2%)
 • Hướng dẫn:
 • Dành cho
Bún gạo khô Jimmy Food túi 600gr
 • Thành phần:
 • Rice powder (98%), Salt (2%)
 • Hướng dẫn:
 • Dành cho
Bún gạo khô Jimmy Food túi 2kg