Thông tin liên hệ

Lô A-5E-CN, KCN Bàu Bàng, Bàu Bàng, Bình Dương
Email: info@jimmyfood.com - sales@jimmyfood.com
Phone: 0274 222 0535
Hotline: 0961 187 875

Form Liên Hệ