• 2010: Chính thức đi vào hoạt động

  • 2010-2015: Chủ yếu sản xuất phục vụ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

  • 2016: Mở rộng thị trường xuất khẩu sang Singapore và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước.

  • 2017: Công ty TNHH Jimmy Hung Anh Food được chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Jimmy Food. Xuất khẩu chủ yếu sang hai nước Singapore và Hà Lan, 1 đại lý độc quyền miền Bắc và hàng chục đại lý tại miền Nam.