Chứng nhận

Các sản phẩm của Jimmy Food được kiểm soát chặc chẽ theo chuẩn ISO kết hợp với HACCP, BRC , các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khác, cùng các kế hoạch phòng ngừa. Đây là hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm , được áp dụng nhằm kiểm soát các mối nguy hại, thoả mãn các yêu cầu luật định về công đoạn chế biến, phân phối, quá trình sản xuất, bảo quản cho đến tay người tiêu dùng, đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.